Z jakich powodów dobrze jest wprowadzać zmiany w treningu?

Jak powszechnie wiadomo w celu uzyskania zadowalających rezultatów nasz trening powinien być wykonywany przez dłuższy odcinek czasu. Z drugiej jednak strony nie może on przebiegać w identyczny sposób zbyt długi okres, gdyż grozi to zahamowaniem postępów i ogólną stagnacją.