Z jakich powodów dobrze jest wprowadzać zmiany w treningu?

Jak powszechnie wiadomo w celu uzyskania zadowalających rezultatów nasz trening powinien być wykonywany przez dłuższy odcinek czasu. Z drugiej jednak strony nie może on przebiegać w identyczny sposób zbyt długi okres, gdyż grozi to zahamowaniem postępów i ogólną stagnacją.

Skutkiem tego trenując na przestrzeni całego cyklu treningowego będziemy zabierać się za te same ćwiczenia i to wykonywane dokładnie w identyczny sposób, to raczej na pewno z dużym prawdopodobieństwem przyjdzie w końcu kres naszego rozwoju.

Trening po pierwszym okresie adaptacji oraz dynamicznym wzroście wskaźników siły i masy mięśniowej zaczyna nie przynosić dalszych efektów. Stąd też konieczne są nowe bodźce konieczne dla dalszego rozwoju mięśni. Takim sygnałem dla naszych mięśni jest przynajmniej drobna zmiana w treningu. Tego rodzaju modyfikacje wskazane są co kilka tygodni względnie po paru miesiącach.

Zmiana dotychczasowego planu treningowego powoduje to, że nasze ciało na nowo jest zmuszone do zaadaptowania się wysiłku. Finalnym efektem tego procesu jest dalszy rozwój włókien mięśniowych. Warto zatem swój trening siłowy co pewien czas poddawać zmianom, lecz nie należy z tym przesadzać. Takich działań należy dokonać tylko wtedy, gdy mamy przesłanki, że nasze mięśnie nie reagują już tak intensywnie na określone ćwiczenia.

Tagged: Tags